English | فارسی

آندهای رولی شکل روی

 

 این آندها از ورقه های روی که آغشته به چسب فعال کننده هستند تشکیل شده اند. این آند در قطر 25 میلیمتر قابل تامین می باشد، و طول آند بسته به درخواست کارفرما قابل تغییر است. قبل از اعمال آند، فویل پلاستیکی محافظ ژل می بایست کنده شود و آند آماده نصب می باشد.

دانلود راهنمای نصب 

 roll anode for cathodic protection of concrete structures

خبرنامه