English | فارسی

صاعقه گیر اکتیو

 

صاعقه ­گیر اکتیو مجهز به سیستمی است که دارای زمان فعال­ سازی بوده و در هنگام برخورد صاعقه، نسبت به جذب آن عملکرد سریع تری دارد. وجود زمان فعال سازی همچنین موجب افزایش شعاع حفاظتی در این نوع از صاعقه گیر می شود.

 

 

خبرنامه