English | فارسی

PCR

PCRا(Polarization Cell Replacement) یا دی­کوپلر از جمله تجهیزات مورد استفاده در سازه های تحت سیستم حفاظت کاتدیک می باشد و جایگزین پلاریزیشن سل مایع گردیده است. در واقع این تجهیز با ایجاد امپدانس بالا، جریان DC را بلوکه کرده و از طرف دیگر امکان عبور جریان AC را فراهم می کند. این تجهیز در مقایسه با پلاریزیشن سل مایع، قابلیتهای بهتری ارائه می کند؛ از جمله:

  • پلاریزیشن سل های مایع دارای ماده خطرناک KOH بوده که نیاز به ونت خروجی جهت خارج شدن گاز دارد. در حالیکه PCR براساس تجهیزات الکترونیکی ساخته می شود.
  • پلاریزیشن سل های مایع نیاز به تعمیر و نگهداری دوره ای جهت پرکردن مایع KOH و روغن دارند درحالیکه این موضوع شامل PCR نمی گردد.
  • بلوکه کردن ولتاژ در پلاریزیشن سل های مایع تا 1.2 ولت می باشد و پس از آن شکست رخ می دهد و جریان DC  عبور می کند در حالیکه PCR تا 3 ولت امکان بلوکه کردن ولتاژ را دارد.
   پلاریزیشن سل مایع

 شرکت پایش صنعت نوین به عنوان شرکت پیشتاز در توسعه سیستم های حفاظت کاتدیک با تجهیزات بومی، موفق به تولید و بکارگیری این تجهیز در داخل کشور گردیده است. این تجهیز به صورت موفقیت آمیز در پروژه­ های گوناگون اجرای سیستم حفاظت کاتدیک، از قبیل شرکت پتروپارس، شرکت گاز استان یزد، نیروگاه ری، نفت فلات قاره (پروژه جزیره سیری)، نصب و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

خبرنامه