English | فارسی

پایش میزان سایش

پایش سایش در خطوط لوله:

از این پروب ها برای شناسایی میزان سایش در خطوط لوله که در اثر ذرات ساینده مانند ماسه ایجاد می شود استفاده می گردد. انتهای پروب به یک سیستم دسترسی فشار بالا از نوع T به کمک یک پلاگ توپر و مهره مخصوص اتصال داده می شود. در انتهای دیگر پروب، تیوبی با ضخامت پایین که کاملا آب بندی شده قرار دارد ( برای به حداقل رساندن تاثیر خوردگی الکتروشیمیایی، بدنه پروب از جنس فولاد ضد زنگ ساخته می شود). با برخورد ذرات ساینده به تیوب جداره آن سوراخ شده و فشار داخل پروب بالا می رود. فشار تولید شده به کمک یک گیج فشار اندازه گیری میشود. می توان به کمک اتصال سنسورهای الکترونیکی به یک هشدار دهنده از لحظه وقوع تخریب در سیستم آگاه شد.

 

خبرنامه