English | فارسی

پلاریزیشن سل مایع

 

یکی از مشکلات عمده در نحوه عملکرد سیستم‌های حفاظت کاتدیک به‌خصوص در مجتمع‌های صنعتی متمرکز مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نشتی جریان DC محاسبه‌شده برای خطوط لوله و مخازن ذخیره به سیستم‌های ارت می‌باشد که این موضوع موجب کاهش جریان مورد نیاز جهت پلاریزاسیون این سازه‌ها گردیده و در نتیجه، سازه‌ها به معیارهای قابل قبول پتانسیل حفاظتی مطابق با استاندارد نرسند. از جمله تجهیزات مورد استفاده در سازه‌های تحت سیستم حفاظت کاتدیک، در این موارد پلاریزیشن سل (Polarization cell) می‌باشد. این تجهیز جریان DC را بلوکه کرده و از طرف دیگر امکان عبور جریان AC را فراهم می‌کند. گروه تحقیق و توسعه شرکت پایش صنعت نوین شامل خبرگان و متخصصین حوزه حفاظت کاتدیک، موفق به بومی‌سازی این تجهیز گردیده و تیم اجرایی این شرکت تجهیز مورد نظر را به‌صورت موفقیت‌آمیز در پروژه‌های اجرای سیستم حفاظت کاتدیک، نصب و به مرحله بهره ­برداری رسانده است.

   پلاریزیشن سل مایع

 

 

خبرنامه