English | فارسی

Latest News

IMAGE
سوالات متداول در خصوص پوشش های دریایی
  شرکت پایش صنعت نوین به عنوان نماینده انحصاری شرکت AIWC در ایران فعالیت می کند. AIWC شرکتی استرالیایی است که فعالیت خود را از سال 1998 در خصوص پوشش های دریایی در استرالیا آغاز نموده است و در حال حاضر به عنوان شرکتی پیشرو در این زمینه فعالیت می کند.    پوشش پترولاتوم 1- پترولاتوم...
IMAGE
پانزدهمین کنگره خوردگی
  شرکت پایش صنعت نوین در پانزدهمین کنگره خوردگی 1393 شرکت خواهد نمود. از تمامی شرکت کنندگان دعوت می شود که از غرفه این شرکت به شماره A11 در نمایشگاه جانبی کنگره بازدید نمایند.      

IMAGE
سوالات متداول در خصوص پوشش های دریایی
  شرکت پایش صنعت نوین به عنوان نماینده انحصاری شرکت AIWC در ایران فعالیت می کند. AIWC شرکتی استرالیایی است که فعالیت خود را از سال 1998 در خصوص پوشش های دریایی در استرالیا آغاز نموده است و در حال حاضر به عنوان شرکتی پیشرو در این زمینه فعالیت می کند.    پوشش پترولاتوم 1- پترولاتوم...
IMAGE
پانزدهمین کنگره خوردگی
  شرکت پایش صنعت نوین در پانزدهمین کنگره خوردگی 1393 شرکت خواهد نمود. از تمامی شرکت کنندگان دعوت می شود که از غرفه این شرکت به شماره A11 در نمایشگاه جانبی کنگره بازدید نمایند.      

خبرنامه