English | فارسی

ارت بار

 

ارت بار یا شینه ارت جهت به اشتراک گذاشتن یک ورودی و چند خروجی در سیستم اتصال زمین و در جریان ­های پایین مورد استفاده قرار می­ گیرد. ارت بارها از سه قسمت تشکیل شده که شامل شینه مسی، عایق یا همان مقره و پایه فولاد می­ باشند. همچنین امکان استفاده از لینک قطع و وصل کمکی در ارت بار وجود دارد.

 

 

خبرنامه