English | فارسی

آندهای HSCI

این آندها حاوی سیلیکون، کروم و آهنند و نرخ مصرفی برابر 0.25 تا 1kg/A-y دارند. آندهای تولید شده این شرکت با استاندارد

IPS-M-TP-750-part 1 تطابق دارد.

HSCI anode

 

 

خبرنامه