English | فارسی

دستگاه آزمایش کیت عایقی (rf)

این دستگاه با بهره گیری از امواج رادیویی قادر به تشخیص اتصال کوتاه عایق های الکتریکی است. این دستگاه در دو مدل مناسب برای فلنج های رو زمینی و زیر زمینی عرضه می شود.  

 

خبرنامه