English | فارسی

خدمات اجرایی حفاظت کاتدیک

شرکت پایش صنعت نوین به عنوان یک مؤسسه مهندسی و پیمانکاری با بیش از 20سال تجربه در اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک، خدمات زیر را در این زمینه ارائه می نماید :

  • انجام مطالعات میدانی جهت طراحی سیستم های حفاظت کاتدیک
  • اجرای انواع بسترهای آندی من جمله بسترهای چاهی، افقی و عمودی
  • اجرای انواع بسترهای آندهای فدا شونده
  • اجرای تست پست ها و تجهیزات مانیتورینگ سیستم حفاظت کاتدیک
  • عیب یابی سیستم های موجود و انجام تعمیرات لازم
  • انجام بررسی های میدانی من جمله CIPS، DCVG ، PCM و DC Stray Current

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

خبرنامه